SK US

Testovacia hodina

 

Príďte si to vyskúšať a otestovať sa na testovaciu hodinu!

 

X    Diagnostikujeme po úvodnom testovaní Vašu úroveň ovládania jazyka všeobecne.

X    Zistíme úroveň ovládania jazyka v jednotlivých častiach ako sú čítanie, písanie, posluch, rozprávanie, výslovnosť, slovná zásoba, gramatika, schopnosť viesť konverzáciu, pragmatická a diskurzívna kompetencia atď.)

X     Podľa Vašich požiadaviek a predpokladov dohodneme ďalší plán postupu, ktorý bude možné flexibilne upravovať.

 

Cena testovacej hodiny je 4 €.

 

Mgr. Andrej Kubík

jazykové služby

Hraničná 12, 82105 Bratislava

Mapa: http://goo.gl/maps/j4B6j

 

☎ 0948 523 824

englishandrej@gmail.com