SK US

Preklady

Preklady Preklady

☼ VŠ v odbore cudzích jazykov, 2008-2011 PdF UK, 2011-2013 Fif UK, Bratislava (úspešne absolvované predmety obsahovali - preklady EÚ dokumentov, preklady beletrie, analýzy prekladov a iné)

☼ Široká prax - preklady webstránok, preklady a korektúry častí akademických prác, CV, motivačných listov, kníh, poistných dokumentov, zmlúv, dlhej mailovej komunikácie spokojným klientom.

Efektívne cenu zistíte, ak pošlete daný text, resp. extrakt so zbežným info o vašich potrebách ohľadne prekladu a ja vám obratom pripravím cenovú ponuku. Ceny sa usilujem udržovať  pre klienta výhodné v pomere ku kvalite.

 

Expresné služby menších prekladov do 24 hodín sú navyše spoplatnené závisiac od rozsahu.

Korektúry

Jazykovo upravujem a dolaďujem motivačné listy, žiadosti o prácu, žiadosti o prijatie na školu, abstrakty záverečných prác, maily a podobne. Plus dávam návrhy na úpravu podľa mojich znalostí a skúseností (len návrhy, nič nemením, nechávam v pôvodnom štýle autora).

Efektívne zistíte cenu, ak mi pošlete daný text, resp. extrakt so zbežným info a ja vám obratom pripravím cenovú ponuku. Opravím chyby a dám návrhy na úpravu štylistiky. Jazykové korektúry plus tzv. proofreading je zvyčajne hotový do 24 hodín pri malých textoch.

Cena jednej fyzickej strany je 4-6 €

 

Tlmočenie

☼ Priateľský a profesionálny prístup

☼ Solídna príprava, ochota a vždy na vašej strane

Široká a silná prax

☼ Tlmočník pre SK pacientov s MUDr. doktorom z Indie. (konferenčný hovor).
☼ Tlmočenie na konferencii o plnení daňových povinností - Finančná správa SR + EÚ
zástupcovia a rakúski partneri.
☼ Tlmočník riaditeľa prominentnej SK poisťovne do novín.
☼Tlmočenie pri sprevádzaní po historických pamiatkach v Peru, Južnej Amerike.

☼ 1- týždňové tlmočenie obchodných rokovaní počas podujatia the Big 5 v Dubaji, Spojené Arabské Emiráty.

 

Cena

Konzekutívne tlmočenie - 22 €/hod, 220 € za deň.

Tlmočenie filmu alebo iného kultúrneho predstavenia - 16 €/hod

 

Jednotlivé ceny je možné stanoviť aj dohodou. Môžu byť vyššie pri odbornom tlmočení, ale aj nižšie pri bežnom a ľahkom tlmočení, napríklad deň strávený so zahraničným partnerom.