SK US

Prvotriedna Angličtina

Praktická angličtia

Konverzačné schopnosti, aktívne používanie slovnej zásoby; hravé a interaktívne aktivity
☼ Posluchové schopnosti, výslovnosť & akcent
☼ Ako sa vynájsť v ťažkej situácii.

Sociálna angličtina

☼ Small talks. Ako rozprávať príbehy, vtipy, ako elegantne prispôsobiť prejav k situácii alebo k osobe. Ako asertívne a slušne súhlasiť a nesúhlasitˇ.

☼ Rodovo senzitívny jazyk, politická korektnosť a zjemňujúci jazyk. (Veľmi narastajúci význam najmä v Americkom prostredí ale i v reáliách EÚ.)

 

 

Business English
☼ Prezentácia, Interview, Telefonovanie, reporty, meeting
☼ Slovná a výrazová doména finančnej, marketingovej a pracovnej AJ.

☼ Zvláštnosti v anglicky hovoriacej korešpondencii alebo telefonovaní

Metóda

☼ Komunikatívny prístup (tzv. communicative approach), čo najviac v angličtine a čo najviac hovorí žiak
☼ Dbá sa na sebavedomie a úroveň hovoreného prejavu (strategická a sociokultúrna zložka)
☼ Individuálny prístup & špeciálna zložka - špecifické potreby, evidencia progresu...

 

Nezáväzné intro = 9

☼ Zistenie úrovne ovládania jazyka

☼ Zistenie potrieb študenta

☼ Vzorka lektorovej práce

☼ Vzájomná dohoda a nezáväzný návrh plánu výučby.

Jednotlivé hodiny a kurzy závisiac od dohody (a počtu hodín a uplatnených zliav)

Trvanie: 30-90 minút (závisí najmä od úrovne jazyka a sofisitkovanosti potrieb klienta)

 

Zľavy študentom, učiteľom, lektorom & nezamestnaným...

 

Pre konkrétne ceny a zľavy pozrite cenník