SK US

Prečo Andrej

Prvotriedny lektor, prekladateľ a tlmočník

Prvotriedny lektor, prekladateľ a tlmočník

Lektor

   VŠ zameraná na výučbu ANJ & FRJ, nie laik s certifikátom

☼   Silná prax a život v NYC & v Paríži

.

☼   Hodiny zamerané na Vaše požiadavky, osobnosť

☼   Sympatické business priestory - pohodlie a diskŕetnosť

.

☼    Profesionálny lektor, oficiálny business

.

☼    Lektor berie učiteľskú profesiu s elánom

.

Prekladateľ a tlmočník

☼ Kvalita prekladov a tlmočenia verifikovaná osvedčením o viazanej živnosti Ministerstvom vnútra     a členstvom v SAPT

☼ Rozmanitá prax a znalosť podložená životom v zahraničí 

☼ Možnosť poskytnúť vzorky prekladateľových prekladov

☼ Serióznosť v prístupe a možnosť konzultácie v procese prekladania

☼ Profesionalita a spoľahlivý štandard oficiálneho biznisu

 

 

☼ Pre bližšie info pozrite Referencie alebo Profil / profil Linkedin