SK US

Úvod

 

Víta Vás:

Lektor Andrej a.k.a. A - Languages & Refinement, s.r.o

"Súkromné jazykové vzdelávanie &  prekladateľské a tlmočnícke služby"

 Od 16.3. do 27.4. je výučba len online.

Od 27.4 je výučba možná i v učebni za dodržania prísnych hygienických podmienok

.

☼ Výučba najmä individuálne & 1to2. + B2B (pre firmy)

☼ Praktická ANJ a Business English

☼ Praktická FRJ a français professionnel

.

☼ Lekcie s využitím znalostí z NYC, bohatej praxe a štúdia VŠ v ANJ a FRJ.

☼ Interaktívne, hravé a zároveň seriózne stretnutia

Záujem o potreby klienta/ky, individuálny a komplexný prístup ku každému.

☼ Klientmi sú pracujúci (často i manažment), VŠ študenti, doktorandi

.

☼ Profesionálne a štylisticky vycizelované preklady a korektúry

☼ Profesionálne tlmočenie s pridanou hodnotou

.

☼ Pomoc (jazyková i iná) s CV, motivačným listom, pracovnými dokumentami