SK US

Vysvetlivky

komunikatívny prístup

strategická kompetencia

diskurzívna kompetencia

strategická kompetencia