SK US

Úvod

.

Víta Vás:

Lektor Andrej a.k.a. A - Languages & Refinement, s.r.o

"Súkromné jazykové vzdelávanie & kariérny a osobnostný rozvoj "

 

☼ Výučba najmä 1to1 & 1to2. + B2B (pre firmy)

☼ Praktická ANJ a business English

☼ Praktická FRJ a français professionnel et des affaires

☼ Príjemné business priestory

.

☼ Tréning jazykových zručností - administratíva, prezentácie, rokovanie, telefón

☼ Interaktívne, hravé a zároveň seriózne stretnutia

☼ Záujem o potreby klienta/ky, osobitný a komplexný prístup ku každému.

☼ Klientmi sú dospelí pracujúci (často i manažment), VŠ študenti, doktorandi

.

☼ Profesionálne a štylisticky vycizelované preklady a korektúry

☼ Profesionálne tlmočenie s pridanou hodnotou

.

☼ Pomoc (jazyková i iná) s CV, motivačným listom, pracovnými dokumentami

Odborné poradenstvo pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie

☼ Podnikateľské a ekonomické poradenstvo

 

 

 

Som členom

Som členom